Entartete Kunst FTW

Ett konstnärskollektiv knutet till bokförlaget Roh-Nin i Stockholm har samplat Carl Johan De Geer och gjort en version av Sven Otto Littorins tavla. De kallar sin version ”Skända arbetslinjen”. Snyggt jobbat!