Enkel lösning på ”slöjproblemet”

Tidningen Metro har undersökt hur det är att söka jobb för den som bär slöja. Det visar sig att 7 av 10 arbetsgivare helst inte vill att de anställda ska bära slöja eller turban.

De lät också samma person söka 200 jobb två gånger. En gång med slöja, en gång utan. Utan slöja blev hon kallad till fyra gånger så många intervjuer som med.

Det finns en mycket enkel lösning på detta problem, att arbetare väljs bort på grund av religion, kön, ålder, klass eller vad det nu kan vara. Låt arbetarna välja istället.

Med medborgarlön, det vill säga en garanterad grundinkomst för alla, måste den som vill ha en anställd sälja sin verksamhet istället för tvärtom. Det blir upp till företaget att övertyga om sin förträfflighet. Inte till den som söker arbete.

På det som tidigare kallats ”anställningsintervjuer” kan vi som söker jobb ta ställning till om vi verkligen vill jobba på företag som inte vill ha något att göra med muslimer. Eller inte håller måttet av något annat skäl. Det är nämligen inte längre något som tvingar oss.