Sex riktigt läskiga timmar

I rapporterna från Vs och MPs kongresser finns det en fråga som krossar alla andra när det gäller mediautrymme. Arbetstidsförkortningen. Den skrämmer borgerligheten. Rejält. Och nu vill de att du också ska vara rädd.

Precis som all annan borgerlig politik handlar motviljan mot sextimmatsdagen om att fortsätta ge till de som redan har på alla andras bekostnad. Så här beskriver Carl Schlyter vad som hände i Frankrike när de kortade arbetstiden.

När 35-timmarsveckan infördes i Frankrike sjönk arbetslösheten med tre procent och för första gången på flera årtionden ökade lönernas andel av BNP, medan andelen företagsvinster sjönk något. Här finns förmodligen motivet till att Sarkozy vill riva upp reformen, som 70% av löntagarna anser har höjt deras livskvalitet.

Det handlar alltså om en omfattade omfördelning av resurser i form av tid och pengar. Mindre pengar och mindre kontroll åt arbetsgivarna. Mer pengar och mer tid åt oss andra. Mindre profit åt några få, ökad livskvalitet åt alla andra.

Ta bara den miljon svenskar som idag jobbar deltid. Deras arbetsinsats skulle skulle uppvärderas rejält. En halvtidslön blir plötsligt en tvåtredjedelarslön utan att du behöver jobba en sekund mer.

Klart att det här är läskigt för borgerligheten. Att döma av medieuppmärksamheten är detta till och med läskigare än det faktum att det kommer att sitta ”kommunister” i regeringen i höst. Det vill inte säga lite.