Oavgjort, Walk Over och No Contest

Mona vs Fredrik. Hade laddat med popcorn och armhävningar för att orka ta in två radikalt annorlunda visioner om hur landet bäst bör styras. Förgäves.

Ett tag diskuterades det pensionssystem båda varit med om att införa och båda fortfarande trodde på. De var dock lite oense om vem som egentligen är bäst på att sänka skatten för de gamla. Sedan var de överens om hur viktigt det är att vi jobbar så mycket som möjligt, men var inte helt eniga om hur de tidsgränser som som tvingar ut sjuka på arbetsmarknaden ska se ut. Mona verkade inte ens helt övertygad om sitt eget förslag.

Vi kan sammanfatta respektive ståndpunkt med ”Sänkta skatter har inte gett fler jobb (s)” och ”Hur kan högre skatt leda till fler jobb? (m)”. Nu är det upp till oss att välja!

Uppdatering: Samtidigt som jag postade det här började en serie på Nyhetsmorgon. Om partiledarna. Inte om deras politik utan om hur de är ”som personer”. Göran Hägglund ”gI-tävlar” med bland andra Jan Björklund.