Kronopolis baksida

Nej, det är inte en metafor utan just en baksida. På vad? Avhandlingen som snart, alldeles för snart, borde vara färdig…

”Har du funderat på hur ditt liv skulle se ut utan klockor eller andra sätt att mäta tid? Hur hade vardagen och samhället fungerat?

Kronopolis är en etnografisk studie om tid och makt. Syftet är att undersöka hur medialiseringen påverkar stadslivet i Malmö ur ett tidsligt perspektiv.

Medialisering är en process där medieteknologier och kapitalism sammanflätas och som påverkar hela samhället i grunden. Kronopolis redogör för hur processen skapar tidsliga maktrelationer som alla måste förhålla sig till. Hur människors tid blir varor som köps och säljs, hur tid används för att kontrollera olika miljöer, hur det uppstår tidspress och hur det allt det här förstärks av normer. 

Det handlar också om att tidslig makt är ojämnt fördelad och hur dessa ojämlikheter förstärks. Som när rika köper fattigas tid och när de med liten tidslig makt måste anpassa sig efter de med stor. 

Det handlar också om hur en smart klocka inte bara kopplar upp sig mot samhället utan också kopplar in samhället i bäraren och förvandlar henne till en replikant som tankas på information, blir föremål för konflikter och kontroll samt börjar producera varor åt en rad företag, de flesta helt okända för replikanten.”

STÖD DEN HÄR BLOGGEN