Exkluderande design: Danmark

En slovakisk kvinna dömdes nyligen till 40 dagas fängelse och utvisning från Danmark.

Brottet? Hon hade tiggt pengar.

Brottsoffret? Möjligen illusionen om att det inte finns fattiga.

Eftersom det är förbjudet att tigga i Danmark livnär sig många hemlösa istället på att samla på att panta burkar. Vänta nu, skrev jag förbjudet? Det är inte riktigt sant. Det är bara förbjudet när fattiga ber om en slant till sig själva. Inte när representanter för företag eller organisationer trakasserar folk på stan och exempelvis försöker få dem att teckna riktigt dåliga telefonabonnemang.

Köpenhamns borgmästare, socialdemokraten Frank Jensen, vill dock strypa även den möjligheten. Att panta burkar alltså. Men bara för utländska hemlösa. Det hoppas han kunna åstadkomma genom en lagändring som ska förbjuda butiker att lämna kontanter i utbyte mot panten. Istället ska den som lämnar burkar och flaskor få ett kvitto som kan bytas mot ”mat och öl” (ja, det är ju trots allt Danmark det handlar om).

De danska lagarna är ett tydligt exempel på hur fysiska former av exkluderande design kompletteras med juridiska. Detta kallas ibland ”negativ övervakning” och går ut på att göra sig av med människor istället för att övervaka dem direkt.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium