ABC: marknadisering

OLD3_299

Marknadisering är en process inom organisationer som gör att verksamheten blir allt mindre ett mål och allt mer ett medel för att tjäna pengar samtidigt som pengar blir allt mindre ett medel och allt mer ett mål.

HELA ORDLISTAN HÄR