ABC: ekonomisk rensning

a_poor_relation_vintage_poster-r1b28eb4d4c924f479ff37e046ed88d2c_zguxt_8byvr_1024

Ekonomisk rensning pågår i främst större städer och innebär att fattiga tvingas bort från vissa områden.

Rensningen sker med hjälp av bland annat konstgjord bostadsbrist, höga hyror på lokaler och bostäder, privatiseringar, skuldsättning och exkluderande design.