ABC: kupering

fuel_is_scarce

Kupering är den försämring och likriktning av utbudet som är en konsekvens av spotifiering. Utbudet blir ofta kvantitativt sett mindre, kvalitativt sett sämre. Som när en tjänst på nätet gör en marknadsmässig bedömning och ratar all musik som inte bedöms ha en försäljningspotential. Företaget tillhandahåller sedan resten, ofta till låg kvalitet.

Kupering är dock inte uteslutande ett nätfenomen. Ägaren till en galleria gör motsvarande gallring av butikerna kring ett torg. Ofta indirekt genom att höja hyrorna.

Ordet kupering är inspirerat av Chris Andersons begrepp ”den långa svansen” som innebär att marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt ökar via ökad synlighet på Internet.

Fördjupning:

HBO, Spotify, Netflix, din lokala butik där de brukade hyra ut filmer men numera bara säljer godis osv