Exkluderande design: Stockholms centralstation

vprruF1-1

För några dagar sedan rapporterade Dagens Nyheter om att fastighetsförvaltaren Jernhusen håller på att ta bort sittplatser från Centralen i Stockholm. Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen, berättar för DN att

Det har varit stora grupperingar människor som samlas där som inte är resenärer. Den information jag har fått är att de bråkar med varandra och skapar en otrygg miljö för resenärerna

Om fel personer (Dom) använder sittplatser tar Jernhusen alltså bort dem. Företaget är något av en spjutspets i Sverige när det gäller Exkluderande design. De har tidigare bland annat försökt avhysaicke-resenärer” från Linköpings centralstation.

En konsekvens av att ta bort sittplatser är att inte bara de människor som Jernhusen vill bli av med exkluderas. Även gamla och personer med olika funktionsnedsättningar, som kanske behöver slå sig ner en stund exkluderas.

I den mycket läsvärda boken Ground Control – Fear and happiness in the twenty-first-century city beskriver Anna Minton hur inte bara ”oönskade” beteenden och personer exkluderas av exkluderande design.  I Storbritannien tas exempelvis ofta både offentliga toaletter och bänkar bort när markägare eller myndigheter vill bli av med hemlösa och fattiga missbrukare. Men dessa grupper är inte de enda som påverkas. Även äldre människor som utnyttjat bänkarna och barnfamiljer som använt toaletterna riskerar att försvinna.