Spotifierade rum II – rum som sluter sig

Dags för nästa rum…

Rum som sluter sig
Vissa rum sluter sig med murar, grindar, spärrar som sedan bara kan passeras på vissa villkor. Ofta handlar det om att betala en avgift, som exempelvis för att få tillträde till tunnelbanan. Ibland är avgiften dold, som i ett köpcenter där det inte finnas någonstans att sitta förutom på kaféer. Det kan också vara ett rum på internet som man måste betala för att få tillträde till. Som exempelvis de tidningar som tar betalt för att låsa upp hela eller delar av tidningen. Ibland är avgiften indirekt eller består av en motprestation. Som exempelvis ”reklamfinasierade” platser eller forum där avgiften – att ta del av reklamen – är underförstått.