Produktivkrafternas utveckling

Men någonstans gick det fel. De maskiner som skulle ersätta arbetet skapade istället mer arbete. Vem har inte haft lust att göra så här. Med maskinen. Med hela arbetsplatsen. Med hela arbetssamhället.