Ekonomifakta

1993 gjorde amerikanska företag för första gången större vinster på finanssaktiviteter än på tillverkning. 2005 var vinsterna från spekulation nio gånger så stora.