Bilismen är ett borgerlig nötskal

Sedan den tillåtna maxhastigheten sänkts till 40 på flera gator i Malmös innerstad har olyckorna minskat rejält. Den borgerliga oppositionen har motsatt sig alla sänkningar hittills, men har nu börjat ge med sig.

De kan tänka sig utvidga 40-zonen om de bara får ha några större gator kvar där de får fortsätta att köra 50.

Det kanske verkar bra. Nu när det är bevisat att lägre hastigheter ger färre olyckor (no shit Sherlock) ger de ju faktiskt med sig. Lite grann.

Men motsatsen är också sann. Trots att de vet att olyckorna blir fler kräver de sin rätt att föra fram stadsjeepen i 50 istället för 40 på flera gator. Nån futtig intjänad minut då och då är värd några krockar och personskador. En försumbar tidsvinst betyder mer än andras människors liv och hälsa.

Detta är inte bara en bra sammanfattning av allianspolitik i Malmö. Det ger en bra bild av borgerligheten över huvud taget.

De drar sig inte för att tjäna på andra människors olycka. Inte ens när vinsten är nära nog obetydlig.