nOOOb

Stryket lätt inte vänta på sig. Det administrerades förtjänstfull redan efter några minuter av personen jag betraktar som min vägvisare genom den vetenskapsteoretiska terrängen.

Spekulativ Realism är alltså inte alls samma sak som OOO. Harman betraktar sig dock både som spekulativ realist och objekorienterad filosof.

Precis som dub och techno inte är samma saker, men samma sak kan vara både dub och techno.

Det är heller inte meningen att charlataner som undertecknad ska stoppa in teorier eller tänkare i särskilda fack.

Om du vill fördjupa dig i ämnet kan du läsa vidare här…