Att dela eller inte dela

Min essä häromdagen gav upphov till en diskussion om huruvida det är tillåtet eller inte att dela ut flygblad i gallerior och andra inhägnade områden.

Flera initierade läsare menar att ett förbud mot att dela ut flygblad knappast har stöd i lagen. Polismyndigheten i Stockholms län håller med dem. Gallerior är att betrakta som allmän plats och yttrandefriheten där är grundlagsskyddad. Detta innebär att det är fritt fram att dela ut flygblad.

Flera andra läsare vittnar dock om att väktare , galleriaägare och ibland även kommunal förvaltning beter sig som om det vore förbjudet att dela ut flygblad. Skyltarna i inlägget sitter exempelvis vid ingångarna till Folkets park i Malmö.

Så det kan vara bra att veta att gallerior, inomhustorg, parker och liknande omfattas av precis samma lagar och regler som vilka andra allmänna platser som helst.