Hjälp Kristdemokraterna

KD har mer än halverats sedan 1998. Nu drar de slutsatsen att det inte har med politik att göra utan med deras namn. Eftersom det bästa förslaget hittills är ”Familjepartiet Kristdemokraterna” beslöt jag mig för att hjälpa dem lite på traven. Här är några bättre:

  • Kärnfamiljepartiet Kristdemokraterna
  • Vi som har många homosexuella vänner, men… partiet
  • Intelligent Design Partiet
  • VEM VARE SOM FACKING BÖGA PARTIET
  • Moraliska minoriteten
  • Verklighetens initiativ – V¡
  • OMGWTF-partiet
  • Vi som är skeptiska till dinosaurier partiet

Samt min favorit: