Krånglopol

Signaturen felmoftan på Twitter gav mig en helt ny dimension att lägga till teorin om spotifiering. Han har nämligen översatt Dilberts skapare Scott Adams begrepp confusopoly till ”krånglopol”.

Ett krånglopol är när alla aktörer på en marknad försvårar prisjämförelser så att de slipper konkurrera om priset med varandra. Detta sker ofta genom en massa diffusa och svårbegripliga abonnemang.

Här fäljer en definition på engelska:

Confusopoly: Coined by the distinguished psychologist and cartoonist Scott Adams (Dilbert), refers to a monopoly of knowledge that is enforced (i.e., kept away from the little people) by making it as confusing as possible, thus insuring the status and fee structure of the priesthood of those in the know, such as accountants, lawyers, and psychologists. Examples of confusopolistic scriptures are tax law, cell phone plans, and psychology journal articles.

Alla som någon gång försökt jämföra abonnemang för mobiltelefoni vet vad det handlar om.

En översikt över spotifieringsprocessen ser alltså numera ut så här:

[Spotifiering] Att ta något som är gratis…

Allt mer av vårt gemensamma inhägnas och privatiseras. Torg. Musik. Film. Fredagkvällar. Armhävningar.

[Spotifiering] …hugga av det svansen…

Att kupera. Förändra utbudet till det sämre. Kvantitativt – färre. Kvalitativt – sämre.

[Spotifiering] …koda det…

Det här aspekten är så viktig att den förtjänar en egen plats. Inte nog med att utbudet försämras. Det dyker ofta upp regler för hur det får användas. Som uppförandregler i gallerior.

Det kan också handla om tekniska begränsningar som gör att det bara går att använda på vissa sätt. Som kopieringsskydd.

Ibland är reglerna uttalade och väl kommunicerade. Exempelvis genom förbudsskyltar. Eller avtal för användning. Ibland är de mer subtila. Ibland outtalade. Sunt förnuft. Så där gör man inte. Fredagsmys.

[Spotifiering] …och belägga det med en avgift…

Ibland handlar det om en ekonomisk avgift. Ibland om någon annan motprestation, som att lyssna på reklam. Eller köpa en kopp kaffe i utbyte mot någonstans att sitta.

[Spotifiering] …samt skapa mesta möjliga förvirring kring avgiften.

Det är här, mina damer och herrar, krånglopolet kommer in i bilden.