Det stundande upproret: andra cirkeln

Ärligt talat, vem hade inte lust att bränna ner sin högstadieskola? Det flesta av oss lät dock bli. En ganska sund reaktion egentligen. Eller skulle vi passat på medan det fortfarande fanns en skola att bränna ner?

Första cirkeln handlade om jaget. Nu är det dags för samma jag att växa upp. Andra cirkeln handlar nämligen om tillståndet i två av våra främsta ideologiska statsapparater, skolan och familjen. Det stundande upproret kunde lika gärna ha hetat Den pågående krisen.

Det finns två parallella linjer när det gäller skolsystemets sönderfall. I det första fallet handlar det om närvaro. Skolan  – precis som fängelset och mentalsjukhuset – löses upp, flyter ut och genomsyrar allt. Vi befinner oss ständigt i utbildning. Alltid vid skolbänken.

Reklam, media, jobbet, resan till jobbet, kurser på jobbet och fredgasmys är en enda lång skoldag och ”liberal demokrati” är ämnet för dagen.

Dem andra linjen handlar om frånvaro. Under de senaste tio åren har jag jobbat i och kring skolor i Stockholms mest segregerade förorter. Nedrustningen har varit påtaglig. Medelklassföräldrar flyttar sina barn till friskolor. Samma skolor lockar lärare med högre lön och mindre klasser.

Hålen tätas av några få kvarvarande eldsjälar, outbildad personal samt  – i allt större utsträckning – privata vaktbolag. Min egen korta lärarkarriär avslutades med att vara inlåst tillsammans med väktare och några elever som ansågs vara ett ”arbetsmiljöproblem” .

Du väljer tidigt, eller förlåt dina föräldrar väljer tidigt, eller förlåt dina föräldrars utbildningsnivå väljer tidigt om du ska plugga på universitet eller inte. Annars hänvisas du till betyg i den ordning och det uppförande som numera administreras av Securitas samt yrkesutblidning till yrken som i allt mindre utsträckning existerar.

I båda fallen försvinner skolan som vi känner till den. Problemet är inte längre bara att skolan är för fostrande. Problemet är numera dessutom att utan den inte är överhuvudtaget för många unga. Samhället skiktas allt mer i en del som är innanför och en annan del som inte har tillträde.

Den osynliga kommitén skriver att gatans återkomst som skola och kulturell institution under de senaste tjugo åren konkurrerar med republikens skola och falska kultur. Vänj dig.

Andra om andra cirkeln:

Commoniser
Guldfiske
Alamut
Copyriot