Det stundande upproret: första cirkeln

Schwein oder Mensch

Första kapitlet i Det stundande upproret handlar om ”jaget”. Men vad är jaget egentligen? Ett resultat av materiella och spotifierade omständigheter? Summan av ett oändligt antal konstgjorda begär? En produkt av den liberala ekonomin?

En sak är säker. Det finns inget autentiskt jag. Inget äkta som lurar där inne någonstans.  Jaget är ett resultat av materiella omständigheter och i viss mån handlingsutrymme samt de beslut som fattas. Som i sin tur delvis är ett resultat av den materiella omvärlden. Som i sin tur påverkar den materiella omvärlden. Och så vidare.

Jag är promenaden genom ett inglasat torg på väg mot en smygprivatiserad tunnelbana till ett alienerande skitjobb och fjorton likadana alternativ i food courten.

Men också kärlek som försöker gömma sig för moraliska kategorier, skapande som flyr från arbete, uppror som kuvas, vänskap som kuvar tillbaka och kultur som hela tiden riskerar att avbryts av reklam. Jag väljer själv bland alternativen, men sällan själva alternativen. Ibland väljer de mig också.

Vad vi ska göra med den informationen? Vad ska vi ta oss till med våra jag? Det  handlar inte om att låta bli att vara. Att inte ha ett jag. Tvärtom. Det handlar om att välja vad vi ska vara. Att bestämma hur detta ”jag” ska se ut. Schwein oder Mensch FTW.

Men hur ska det gå till? Jag gör som Alamut och plockar upp Fight Club tråden. I en scen kidnappar Tyler Durden ett butiksbiträde. Under pistolhot tvingas biträdet lova att återuppta sina veterinärstudier. Vilket förändrar hans ”jag”. Men på ett ganska begränsat sätt och inom av samhället bestämda ramar.

Och det räcker ju inte. Vill vi att makten över våra jag ska vara större än att välja mellan ett kneg på 7-11 och veterinärstudier måste vi också förändra det samhälle våra ”jag” existerar i.

Men det är ju å andra sidan lika självklart som det faktum att vi kommer att få anledning att återkomma till de i sammanhanget inte helt oväsentliga frågorna om vem vi ska kidnappa istället, vad vi ska hota med och framförallt vad vi vill uppnå det. Vem vet, vi kanske bestämmer oss för att ha ett ”vi” istället. Eller också.

Tidigare inlägg

Fler om första cirkeln:

Alamut
Copyriot
Lisa Magnusson
eval.nu
Guldfiske