Kamelen i Bollnäs

Jag har förstått att det finns de som faktiskt gillar Spotify. Under julen har jag dessutom insett att en hel del människor också gillar detaljhandelns motsvarighet till Spotify, nämligen gallerior.

Jag ska inte moralisera över det. Däremot stötte jag på en händelse som är så symbolladdad att det bara måste betyda något. Innan vi tar oss an den kan det vara en bra idé att repetera vad spotifiering innebär:

Att spotifiera – ta någonting som är gratis, hugga av det svansen och belägga det med en avgift.

Men vad händer om det inte bara är den långa svansen som huggs av utan hela kroppen? Tänk om Spotify fick x antal procent av exempelvis Telias bandbredd och sedan inte erbjöd ett förkastligt utbud, utan inget utbud alls. Tänk om en liknande tjänst inte erbjöd några filmer och ytterligare någon inte erbjöd några tv-serier.

Eller om någon köpte upp ett torg, inhägnade det och sedan inte öppnade någon galleria eller ens några affärer utan istället absolut ingenting alls. Vad skulle hända då?

Jo, det uppstår en öken. I det här fallet till och med i bokstavligt mening. Och där det finns en öken kommer det förr eller senare att finnas kameler. I det här fallet återigen i bokstavlig mening.

Det kan vara frestande att tro att det här inte handlar om spotifiering utan om något värre. Men det stämmer inte. Det rör sig nämligen om en  gradskillnad och inte en artskillnad.

Ett Spotify med reserverad bandbredd innebär ett försämrat och begränsad utbud, precis som när det gäller torget i Bollnäs som det danska företaget Sjaelsö köpt. Sjaelsö har bara begränsat utbudet till den grad att det helt upphört att existera.

Här uppstår dessutom den filosofiska frågan om huruvida ett dåligt utbud är bättre än inget utbud alls. Jag tror inte att det alltid måste vara så, men jag lämnar frågan tillsvidare.

Det intressanta är istället själva kamelen.  Hur ska vi tolka den? Som ett frö till motstånd eller tecken på uppgivenhet? Hur ser en digital kamel ut?

Spotifiering är ett svar på motståndet mot privatisering. Men vad är svaret på svaret? Hur ser det ut i praktiken?

Återkommer med fler kameler inom kort.