Borgarklassens diskreta dispens

bathingsuit-6

 

Ok, vi lovade ju varandra att inte bry oss så mycket om spelarna som om själva spelet. Men det finns faktiskt något lärorikt i härvan kring Gotlands landshövding Marianne Samuelsson. Här är lite bakgrundsfakta:

 

Så kallade ”landshövdingeposter” fyller en viktig funktion i alla stora organisationer. Där placeras personer med höga ambitioner, men något lägre kompetens. Strävsamma, flitiga men hyfsat odugliga typer nått sin så kallade ”inkompetensnivå” och därför måste befordras ”snett uppåt” till ett jobb med hög prestige, men där personen i fråga kan göra lite skada. I privata företag kan det handla om att bli chef för marknadsavdelningen eller – tyvärr – personalavdelningen. Inom det offentliga är just landshövdingeämbetet det tydligaste exemplet, denna avstjälpningsplats för misslyckade politiker.

 

Marianne Samuelsson är inte den färgstarkaste partiledaren i modern tid. Kan du utan att googla berätta vilket parti hon företrädde och när hon gjorde det? Nä, just det. Efter att ha gjort sitt i politiken befordrades hon snett uppåt till landshövding på Gotland. 

 

Strandskydd är precis som det låter, ett förbud mot att bygga en massa onödiga saker, som exempelvis golfbanor, 100 eller i vissa fall 300 meter från vattenlinjen. Poängen är bland annat att ge alla tillgång till sjöar och kuster. Länsstyrelsen, där landshövdingen är chef, kan dock bevilja dispens. Regeringen vill försvaga strandskyddet i glesbefolkade områden, vilket väckt en del ont blod.  

 

Payex är ett företag som sysslar med vad man på liberalsvenska kallar ”faktureringsrutiner”, det vill säga att inkassera skulder. Som vissa motorcykelgäng ungefär fast med delvis andra kunder. 

 

Max Hansson äger Payex och är en av Gotlands rikaste personer. Hans egendom ligger både inom strandskyddad område och i ett naturreservat. Under de senaste åren har han utökat sin tomtmark från 2 000 till 20 000 kvadratmeter och bland annat byggt golfgreen, lusthus, tennisbana och taggtrådsförsedda murar. Trots att strandskyddet alltså uttryckligen förbjuder detta. Detta upptäcktes av Urban Westerlind, tjänsteman vid länsstyrelsens miljöavdelning, när han handlade Max Hansson ansökan om ett bygglov. 

 

Så vad gör Max Hansson där han står med fingrarna i kakburken? Jo, han bjuder Marianne Samuelsson och länsrådet Anders Granat på middag på sin gård. Några dagar senare är gården plötsligt klassad som lantrbuksfastighet. Då behövs ingen dispens utan det är fritt fram för Max Hansson att härja bäst han vill längs kusten. Marianne Samuelsson godkände också Max Hanssons ansökan om bygglov, tvärtemot handläggarens åsikt, när hon ändå var i farten. 

 

Sist jag kollade var en av det mest grundläggande idéerna med golfgreener och tennisbanor att inget utom extremt kort gräs tillåts växa där. Men Max Hansson kanske har en gigantisk köksträdgård? 

 

Hursomhelst. Några av de – enligt Max Hansson vänstersinnade balalajkaspelande – tjänstemän som har Marianne Samuelsson som chef tröttnade på situationen. Det var nämligen inte första gången Samuelsson delar ut förmåner till rika. En viss Abba-Björn har exempelvis fått tillstånd att bygga hus i ett naturreservat alldeles vid standkanten, vilket överklagats och gått upp i Miljööverdomstolen. Att inte har tillgång till samma gräddfil är dock uppenbart

 

En av tjänstemännen var så irriterad att hon eller han spelade in ett samtal med Marianne Samuelsson. Här är samtalet, ord för ord. Det framgår med all önskvärd tydlighet vad Marianne Samuelsson har för inställning till allas likhet inför lagen. Det här citatet är mest talande: 

 

”Jag tror inte att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av strand” 

 

Vad kan vi lära oss av detta? Jo, hade det inte varit för tjänstemännens modiga och kloka agerande skulle den här härvan aldrig uppdagats. Om de bara gjort som chefen sa åt dem skulle Gotlands rika kunnat fortsätta sätta sig över lagar och regler och privatisera allmän egendom. 

 

Så om din chef gravt missköter sitt ämbete eller bara är borgerlighetens lismande knähund i största allmänhet – spela in något avslöjande samtal och/eller berätta det för någon av de anständiga journalister som förhoppningsvis finns därute. Lägg ut det på nätet. Gör en torrent. Starta en rättshaveristisk blogg med bilder, ljud och information. Gör ett undantag och bry dig om spelaren. 

 

Glöm inte att du har rätt att vara anonym om du hör av dig till en journalist. Det är en grundlagsskyddad rättighet för den som lämnar uppgifter till media. Det så kallade meddelarskyddet innebär också att det är förbjudet för myndigheter och andra att efterforska vem en anonym källa är. 

 

Nu är händelserna istället polisanmälda. Både Max Hanssons eventuella brott samt länsstyrelsen för att de själva inte anmält Max Hansson. Personligen hoppas jag dessutom att en hord brunstiga vildsvin bökar upp den där golfgreenen.