Luffarspikar

Du har kanske sett bilderna ovan som cirkulerat friskt i sociala medier i helgen. Det är från Storbritannien och visar en av teknikerna som används för att hindra hemlösa att sova eller vistas på vissa platser.

Jag har tidigare skrivit om ”luffarsäkra bänkar” och om olika metoder som svenska kommuner använder för att jaga iväg hemlösa och missbrukare från olika platser.

Metoderna för att välja och sortera människor i offentliga miljöer blir allt mer avancerade och allt mer uttalade. Förutom att vara en del i en ökad marginalisering av de som har det svårast är det ett resultat av en ökad privatisering av urbana miljöer. I privata rum är vi inte längre medborgare utan konsumenter eller arbetare. De som inte kvalar in i dessa kategorier avvisas med spikar, lutande bänkar, avgifter, hög klassisk musik eller förbud mot att ”hänga”