Ekonomifakta

Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat oavbrutet sedan 1980. De kommer att öka ännu mer den närmaste framtiden. Detta är ett resultat av politiska beslut.