Språka med Svenska Dagbladet

Filosofen Roland Poirier Martinsson bidrar med en tankeväckande text på Svenskans ledarsida. Den förtjänar verkligen att bli läst. Den presenterar nämligen borgerlighetens verkliga agenda på ett sätt som kunde varit väldigt oblygt om inte författaren uttryckt sig så kryptiskt.

För att underlätta läsningen bidrar jag därför med en liten ordlista:

 • Gjort mer för svensk borgerlighet än…  =  Ökat klassklyftorna mer än…
 • Accepterat den socialdemokratiska idén = Börjat kalla sig ”arbetarparti”
 • Privata alternativ = Ökad ojämlikhet
 • Sänkt skattetryck  = Mer till de rika, mindre till de fattiga
 • Uppgradera det personliga ansvaret = Försämra villkoren för sjuka och arbetslösa
 • Frigöra statligt ägda företag = Slumpa bort gemensamma tillgångar
 • Ett tillväxtorienterat miljöperspektiv = Förespråka kärnkraft
 • Staten som monster = Progressiva skatter
 • Mindre egenmakt = Högre skatter
 • Konformitet = Att alla har det ungefär lika bra
 • Mindre andlighet = Mindre kristendom
 • Dynamisk kapitalism = Stjäla från fattiga för att ge till rika
 • Borgerlig livsstil = Egoism upphöjt till vardagsideal
 • Antidemokratisk = Rättvis
 • Jämlikhet är ett dåligt politiskt mål = Jämlikhet är ett dåligt politiskt mål
 • Individualismens rotlöshet = Strävan efter att sko sig på andras arbete
 • Föräldrar har rätt till sina barns uppfostran = Fler hemmafruar (och kanske lite aga?)