Det stundande upproret: Sjunde cirkeln

Sjunde kapitlet handla om ideologi. Hur betydelsen av vissa ord och begrepp skiftar. Hur vissa fenomen ändrar innehåll men bibehåller sitt namn. Hur saker som egentligen borde vara kontroversiella upplevs som helt naturliga. Eller inte alls.

”Kriget mot terror” har förändrat ”frihet” till att numera inbegripa ”säkerhet”. ”Civilisation” kan bland annat betyda ”polisnärvaro”, åtminstone i en förort till Paris. Eller varför inte till Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Liberaler älskar att manipulera ”frihet”, både på ett ideologiskt och praktiskt plan. På senare tid har de fått smaka på sin egen medicin genom den gruppvåldtäkt på ordet ”liberal” som just nu begås av Folkpartiet.

Häromdagen beskylldes jag för att vara politiskt färgad när jag kallade profit för ”profit” istället för ”vinst”.

Vissa fenomen tas så för givet att vi upplever dem som naturliga, självklara eller till och med inte upplever dem överhuvudtaget. Har du någon gång försökt förklara att det faktiskt går att tänka sig andra sätt att organisera ett samhälle än genom lönearbete förstår du vad jag menar.

Kapitalismen upplevs inte som ett system bland andra, som om något som kommit till genom klasskamp och politik, utan som ett slags evolutionärt tillstånd som uppståt av sig självt.

Precis som borgerligheten var tvungen att förneka sig själv som klass för att förborgerliga samhället, från arbetare till baron, precis som kapitalet var tvunget att offra sig som lönerelation för att kunna tvinga på sig själv som en social relation och bli kulturellt kapital och hälsokapital lika mycket som finanskapital.

I denna förvirrade värld har har polisen och filosofin samma uppgift. Att ersätta sig själva med en filosofisk polis i våra skallar. En polis som inte tror att någonting är sant, men att allt är självklart.

Vår döende civilisation – den liberala demokratin – har i en sista desperat dödsryckning försökt upphöra som innehåll för att kunna fortleva som form. En form utan utsida och utan gränser.

Men någonstans här beslutar sig Den osynliga kommittén för att just dödförklara vår civilisation och skrida till handling.  Nu återstår bara att besvara fråga:

Hur bör göras?

Tidigare delar:

Intro

Första cirkeln

Andra cirkeln

Tredje cirkeln

Fjärde cirkeln

Femte cirkeln

Sjätte cirkeln

Andra om upproret:

Alamut

Copyriot

Isabelle Ståhl

Commoniser

Multitunes

Guldfiske

Loke

Filosofibloggen

Piagnoni

hannes2peer