William S. Burroughs möter Donna Haraway

Natur – Kultur

Människa  – Maskin

Ars erotica
Ars theoretica
Ars politica

Never AFK

Konstverk av  Thomas