Kategori: Citat

Det öppet skamlösa

Bourgeoisin har dränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och i stället för de otaliga lagstadgade och […]

Dagväktarstaten

Vad? Har ni etablerat folket såsom samhällskropp men ännu inte lärt er hemligheten att få alla de rika att tvinga alla de fattiga att arbeta? Är ni fortfarande okunniga om polisens mest elementära funktion? Voltaire

Våra dygder, dina synder

Överklassen tillät arbetaren inga andra värden än de som slavägaren uppskattar hos slaven. Arbetaren skulle vara flitig och uppmärksam, inte tänka själv, endast visa sin herre lojalitet och tillgivenhet, inse att hans rätta plats i […]

Ännu ännu fler citat

Det ofattbart ofantliga och på senare tid omåttligt populära (fill me in, please) citatsektionen föräras härmed med följande tillökning: Be childish, be irresponsible, de disrespectful, be everything society hates Malcolm Mclaren The trouble with unemployment […]

Mot bättre ovetande

Jag har inget vettigt att säga om varken världsläget, spotifiering, dub eller pulp noir för tillfället så jag slänger ihop ett litet bidrag till den abnorma citatsamlingen istället: When I was a kid I used […]