Kategori: Dub

Vad är välfärd?

Istället kan vi utveckla ett system med hög produktivitet och tillräcklig rikedom där arbetet minskar istället för ökar. I ett sådant system är måttet på rikedom inte längre den tid vi arbetar, utan den tid […]

nOOOb

Stryket lätt inte vänta på sig. Det administrerades förtjänstfull redan efter några minuter av personen jag betraktar som min vägvisare genom den vetenskapsteoretiska terrängen. Spekulativ Realism är alltså inte alls samma sak som OOO. Harman […]

Det öppet skamlösa

Bourgeoisin har dränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och i stället för de otaliga lagstadgade och […]

And so I’m back, from outer space

  Då kör vi. Spotifiering, ovaga antydningar, Slavoj Zizek, kryptointellektuella preferenser, Shackleton, trasproletariatets diktatur, Wendy Brown, versioner, påhopp, dub, Lydia Davis, Scuba, semiotisk terror, parafraser, Morits von Oswald samt lagom doser klasshat.