Kategori: ABC

ABC: exkluderande design

Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om […]

ABC: slippavgift

Slippavgit är när du betalar för att slippa något. Tänk att du går in genom bakdörren på din illa butik. Du tänder i lokalen och sätter igång kassaapparaten. Låser upp entrédörren och rättar till varorna […]

ABC: E-sopor

E-sopor är datorer, kylskåp, telefoner, teveapparater och liknande som slängs delvis på grund av planerad kassering. Det produceras över 50 miljoner ton e-sopor varje år. En del av soporna hamnar i ”världens e-sop-huvudstad” Guiyu i Kina […]