Sökresultat för: Littorin

Best of

Följ min avhandling om staden ur ett ideologikritik perspektiv växa fram här. Det är en sorts fortsättning på forskningsrapporten om exkluderande design och så kallad ”luffarsäkerhet”. En konsumistisk ordlista hittar du här Bloggens överlägset mest lästa text […]

Free stuff

The Message is the Medium. (Forskningsrapport Lunds universitet 2014) Om fenomenet exkluderande design ur ett ideologikritisk perspektiv Därför skär jag av brandslangen (uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 2010, masterprogrammet Lunds Universitet). Om ”meningslöst” våld. Din […]