Den härskande klassens ljud

Jag har tidigare skrivit om hur ljud används i offentliga miljöer. Ibland för att påverka folk att shoppa mer, andra gånger för att jaga bort ungdomar, hemlösa eller missbrukare.

Det senaste exemplet är pendeltågsstationen Hermannstrasse i Berlin där det spelas atonal musik i syfte att minska brottsligheten på platsen. Det är få människor som uppskattar atonal musik, menar en tjänsteman på Deutsche Bahn.

Om atonal musik verkligen är så hemskt tvistar dock de lärde om. Vill du fördjupa dig i ämnet kan du lyssna på en intervju med Laurens von Oswald, som arrangerar en festival för atonal musik i Berlin (Laurens är för övrigt brorson till min idol Moritz von Oswald).

Om försöket lyckas återstår alltså att se. Nedan har jag listat olika försök att jaga iväg människor med hjälp av ljud:

Hög klassisk musik
Har använts på flera platser i Sverige, bland annat Köping och Karlstad. Här handlar det om att spela so högt som möjligt

Klassisk bakgrundsmusik
Det ligger en dov matta med klassisk musik över exempelvis centralstationen i Köpenhamn. Syftet är att få oönskade besökare att känna sig obekväma

Barnvisor
I Norge experimenterade man med att spela barnvisor för att bli av med folk. Tydligen framkallade detta ångest hos många och är ur det perspektivet relativt framgångsrikt.

P1
En hyresvärd i Malmö spelade P1 för att bli av med ungdomar som hängde i en trapp.

Oljud
De  finns vissa apparater som sänder ut oljud i en frekvens som bara unga människor sägs kunna höra. När vi blir äldre förlorar vi nämligen förmågan att uppfatta vissa frekvenser. Har använts både i Stockholm och Malmö och är väldigt vanligt i Storbritannien.

Atonal musik
Används i Berlin för att försöka bli av med missbrukare.

Som jag också varit inne på tidigare verkar det ofta finns ett dubbelt klassförakt hos de som beslutar om sådana här åtgärder. Dels yttrar det sig i hur de behandlar människor. Dels i deras föreställningar om samma människor, att de skulle ha särskilt svårt finkultur.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

KÖP MIN BOK OM EXKLUDERANDE DESIGN HÄR