Hegemopolis (PM 12): Interpellation

Den som läser tidningen på tåget har alltså en rad olika roller. Dessa roller förstärks av hur resenären tilltalas. Hen tilltalas på vissa sätt och i egenskap av olika saker som konsument, arbetare, medborgare, man, kvinna och så vidare. Louis Althusser (1976:141-151) kallar den här typen av tilltal för ”interpellation” och menar att det är ett sätt för ideologin att ”rekrytera” individer. Vi kallas, benämns eller tilltalas på ett visst sätt och förvandlas därmed till föremål för maktutövning. Althusser (1976:144) använder en polis som ropar ”hallå, ni där borta!” efter en person som exempel. Genom den enkla fysiska handlingen att vända sig om mot polisen blir personen ett subjekt för utövande av ordningsmakt. Det finns väldigt lite utrymme att inte reagera, att inte på något viss bli tilltalad.

Judith Butler (2011:176) använder Althussers teori om interpellation för att visa hur genus skapas som maktrelation. Relationen inleds redan vid födseln av exempelvis tillropet ”det är en flicka!”.

Vi tilltalas i egenskap av en rad olika saker när vi rör oss i offentliga miljöer. På ett offentligt torg är vi exempelvis medborgare, är torget privat kan det hända att vissa medborgerliga rättigheter, som exempelvis rätten att ordna en demonstration, försvinner. Istället tilltalas vi som konsumenter. Det finns en tydlig klassaspekt här. Vissa grupper har inte tillträde till alla platser utan avvisas, bland annat med hjälp av exkluderande design. Bauman (2008:11) kallar detta ”negativ övervakning” vilket innebär att vissa tilltalas som otillräckliga eller oönskade och skiljs ut och avvisas. Enligt Bauman (2008:137-167) grundar sig avvisningen ofta i att den avvisade betraktas om en ”otillräcklig konsument” och han beskriver de här otillräckliga konsumenterna som en ny underklass.

En rad andra maktrelationer förstärks och döljs genom olika typer av tilltal. Ett ofta tydligt exempel är hur könsroller förstärks genom reklam som kan se väldigt olika ut beroende på om den riktar sig mot män eller kvinnor.

Resenären som läser nyheterna på tåget tilltalas på en rad olika sätt. Som nyhetsläsare av nyheterna, som potentiell konsument av nyhetsmediet, som kund av trafikbolaget eller kanske som föremål för ordningsinsatser av vaktbolaget. Tilltalen kan variera beroende på om resenären är man eller kvinna, ung eller gammal, välklädd eller slarvigt klädd. En särskild form av tilltal har uppstått i och med de förstärkta gränskontroller som då och då sätts in mellan Sverige och Danmark. Det är min bestämda uppfattning att grunder för att kontrollera några resenärer extra ofta har med utseende att göra.

Det här är visserligen en anekdot, men trots det kanske något att vara vaksam på. När jag själv för något år sedan reste under en period med förstärkta gränskontroller lyckades jag, en medelålders vit man, passera både gränser samt flyga utrikes tur och retur utan giltig legitimation. Flera av mina medresenärer valdes däremot ut för vad som verkade vara mycket noggranna kontroller. Jag upplevde att de enda de utvalda hade gemensamt var icke-nordiskt utseende.

Tilltalas resenären som läser nyheter olika på grund av sitt utseende? Vilka maktrelationer döljer sig i såna fall detta tilltal?