Femtielfte internationalen

Fredag, lördag, Valborg, första maj. Den närmaste tiden behöver ett soundtrack