Hello darkness

Återigen vinner högerkrafter ett stort val. Det finns många skäl till det. Men det handlar inte om att Trump är så bra utan snarare om att alternativet är för dåligt.

Det är långt ifrån bara arbetare eller fattiga och marginaliserade människor som röstat på Trump. Men många har gjort det. Många röstar på högerpartier även i Europa och Sverige, trots att arbetarklassen inte har någonting att vinna på högerpolitik.

Varför? Det saknas tydliga och radikala alternativ. Alternativ som inte spelar ut svaga grupper mot varandra. Alternativ som inte främst gynnar de allra rikaste. Alternativ som de flesta skulle tjäna på.

Kan vi inte försöka fixa det innan något går riktigt illa?