Exkluderande design: Mr Robot

csv-w6xwgaqfs-a

Då och då flimrar exkluderande design förbi på TV. Den här gången i första avsnittet av första säsongens Mr Robot (vad hände egentligen till andra säsongen. TV-historiens största kvalitetssänkning?)


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Fördjupning:

The Mesage is the Medium