Hegemopolis: vad är kritisk politisk (media)ekonomi?

lard ad 2

Så vad är då kritisk politisk ekonomi? Jo, som jag var inte på sist är den kritisk först och främst mot kapitalismen. Oavsett vilket ämne det handlar om, i mitt fall media, är det grundläggande strukturer och resursfördelning som är i fokus.

Ett grundantagande är att olika sätt att organisera och finansiera media får konsekvenser både för innehållet och de sätt media sprids och kommuniceras på.

CPE (ja, folk i svängen kallar det så) försöker ta reda på vilka röster, frågor och värderingar som syns och vilka som döljs eller överhuvudtaget inte får formuleras. CPE försöker helt enkelt sätta media i ett större sammanhang och se hur den påverkas och påverkar resten av samhällsutvecklingen.

Enligt en av företrädarna, Jonathan Hardy som bland annat skrivit boken med det förutsägbara namnet Critical Political Economy of the Media, nämner tre särskilt viktiga områden att undersöka:

  1. Hur kommunikationsindustrier fungerar, hur de finansieras, ägs och drar in sina pengar. Här kan exempelvis reklam vara en viktig sak att undersöka.
  2. Hur kommunikationsarbetet organiseras. Vem skapar innehållet i media och under vilka villkor sker det?
  3. Vilken relation innehållet i media har till övriga samhället. Hur det påverkas och påverkar.

När det gäller kunskaps- och vetenskapssyn är de som sysslar med CPE ofta inspirerade av kritisk realism.

CPE är ju långt ifrån det enda sättet att kritiskt granska samhället och media. Andra strömningar fokuserar på andra ämnen och ibland uppstår konflikter. Nästa gång tänker jag redogöra för en väldigt onödig sådan.