Hegemopolis: ekonomikritik eller kritisk ekonomi

I Dive for Treasure

Min första kontakt med högskolevärlden var a-kursen i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Redan första dagen slog en föreläsare fast syftet med utbildningen. Han sa ”här lär vi oss att tjäna pengar, vill ni problematisera det får ni gör över till huset på andra sidan gatan” och pekade mot samhällsvetenskapliga institutionen.

Att sätta sig in i mediaekonomi utan att tänka på honom är omöjligt. Mycket grovt förenklat finns det två olika perspektiv inom ämnet. Ett inifrånperspektiv som handlar om att få mediabolag att fungera ekonomiskt. Eller om att tjäna pengar, om du så vill. Ett utifrånperspektiv som handlar om att problematisera. Om att kritisera det inflytande pengar har över media.

De med det första perspektivet ägnar sig ibland även åt att problematisera. De med det andra perspektivet är däremot oftast endast kritiska. Och varför skulle de inte vara det? De behöver ju, precis som andra kritiker, sällan ta ansvar för något annat än sin egen kritik. Definitivt inte för ekonomin hos mediabolag iallafall.

Detta borde innebära att de gott kunde kosta på sig att vara hur kritiska som helst. Så är dock inte fallett och jag har varit inne på det förut. Problemet med kritisk teori är ofta att den inte är tillräckligt kritisk.

Jag tänker ändå börja med att ge den en chans och gräva ner mig i ”kritisk politisk mediaekonomi”. Det är, vilket jag kommer att komma in på senare, bara ett av sätten att vara kritisk. Det finns såklart flera sätt och stundtals utbryter bittra fejder mellan företrädare för olika strömningar.

Kritisk politisk mediaekonomi är kritiskt huvudsakligen kritiska mot en sak. Och det är inte i första hand media som man kanske kan tro utan kapitalismen. Imorgon tänker jag gå närmare in på hur. Men kortfattat och förenklat handlar det, precis som i mitt projekt, om att undersöka vilka röster som hörs, vilka frågor som väcks och vem som tjänar på att det ser ut som det gör.