Hegemopolis: reklam

advert2

advert2-2

Det går knappt att föreställa sig en stad utan stora reklamskyltar, även om det faktiskt finns sådana. På torg finns reklam överallt, inte bara i form av skyltar, utan ibland också i form av tv-skärmar, högtalarmeddelanden, flygblad och gatuförsäljare.

Reklamen tränger sig dessutom in andra former av kommunikation som nyheter och sociala medier.

Även våra vardagliga konversationer genomsyras, om inte av reklambudskap, så åtminstone av massor av varumärken.

Vilka normer och värderingar förmedlar reklamen? Hur påverkar reklamen våra beteenden och vilken roll spelar den i samhällsutvecklingen?

Reklamen får inte bara konsekvenser för kommunikation och torgmiljö utan också för oss som tar del av reklamen. När vi tar del av reklam förvandlas vi vare sig vi vill eller inte till varor som säljs till annonsörer. Det finns enligt mig få tydligare exempel på en konsumistisk samhällsutveckling än detta, att ofrivilligt sälja sin förmåga att ta del av annonser.

Det råder också en allt större obalans mellan reklam och andra typer av kommunikation som exempelvis nyheter. Traditionell nyhetsmedia spelar mindre roll medan information och reklam från företag och organisationer spelar allt större.

Redan för några år sedan konstaterade Journalistförbundet att det i Sverige finns betydligt fler kommunikatörer än journalister. Svenska företag la år 2014 67 miljarder kronor på reklam och  bombarderade människor med mellan 3 000 och 20 000 budskap om dagen. De totala investeringarna i reklam uppgår till en summa som är ungefär 100 gånger så stor som det totala  presstödet.

Vad händer om utvecklingen fortsätter, något åtminstone jag upplever både fysiskt och tydligt när jag befinner mig i på olika torg. Jag vill titta närmare på vad det här får för konsekvenser ur ett större perspektiv. Jag har tidigare skrivit om själva sysslan – att ta del av reklam – och vill fördjupa analysen ytterligare. Vad händer när vi står där på torgen och tvingas att både ta del av reklam och förvandlas till varor på en och samma gång?