Hegemopolis: världens första galleria

Luleå_shopping_1959

Oavsett vilket torg och oavsett vad och hur mycket som ska undersökas är jag säker på att fenomenet gallerior kommer att beröras.

Varför är dessa inbyggda köpcentrum så intressanta? Det handlar i första hand inte om handeln. Affärer och affärsverksamhet har ju funnits kring torg i tusentals år. Möjligen är det intressant att en galleria är byggd uteslutande för handel till skillnad från många ”vanliga” torg där ju massor av andra aktiviteter också förekommer. Inte minst har torg spelat – och spelar – en viktig demokratisk roll som mötesplatser.

Torg har funnits lika länge som det funnits samhällen. De har alltid spelat en central roll för kommunikation, normbildning och socialisering. De har använts som marknadsplatser men också för samtal och ceremonier. Torg är fortfarande forum för manifestationer och diskussioner. Platser där idéer föds, normer och åsikter skapas, testas, bekräftas eller avfärdas. Där vi kollektivt löser problem, men också skapar nya. Torget står ofta i centrum för samhällsomvälvningar, både bokstavligt och symboliskt.

Men vad händer när ett torg blir galleria? När ett offentligt rum privatiseras, helt eller delvis?

Jo, i samma stund förvandlas också vi som får tillträde (vilket ju tyvärr inte är en självklarhet att alla får). Vi förvandlas från medborgare till kunder. Från personer med rättigheter och skyldigheter till personer som har en affärsrelation. Denna fundamentala skillnad är enligt mig det mest intressanta med gallerian.

Det är kanske lätt att föreställa sig att gallerian, ”the mall”, är ett amerikansk påfund. Det var också mycket tidiga i USA, men världens allra första galleria hette Shopping och invigdes 27 oktober 1955 i Luleå. En annan pionjär är gallerian med det fantastiska namnet Krämaren i Örebro.