Hegemopolis: hur många torg, hur många saker?

edit-2639-1446861776-8

Det gäller inte bara att välja vilka torg som ska undersökas utan också hur många. Samma sak gäller de fenomen, aspekter eller områden jag vill studera. Ska jag gå på djupet inom ett område och strunta i resten eller undersöka flera saker lite grundare.

Som jag ser det finns fyra alternativ (nej, jag tänker inte rita en fyrfältare):

Flera torg, flera saker
Det kan bli svårt att hinna göra detta och även om jag hann skulle analyserna troligen bli ganska grunda. Fördelen hade varit att jag kunnat göra jämförelser både mellan platser och fenomen. Kanske hade jag sett gemensamma mönster som då kunna belägga med hyfsad sannolikhet.

Flera torg, en sak
Jag skulle kunna koncentrera mig på en sak och studera den på flera torg. Som exempelvis konsumtion av nyhetstidningar som är kvasigratis. Jag skulle lära mig mycket om ett ämne och ha en massa olika fall och exempel att göra jämförelser mellan. Jags inbillar mig att det här alternativet är väldigt vanligt när det gäller liknande undersökningar.

Ett torg, flera saker
Det här alternativet är det jag är mest sugen på och innebär att jag skulle lära mig väldigt mycket om en plats. Men frågan är vilka slutsatser jag kan dra när det gäller andra torg? Ganska många om vi får tro geografen David Harvey som förespråkar en sorts ”bottom-up-teoretisering” och menar att det enskilda fallet, händelsen eller platsen är en internalisering av grundläggande krafter. Genom att studera en plats på djupet tror sig Harvey kunna lära sig mer om urbana processer än om han samlar data frän hundra olika städer.

Ett torg, en sak
Jag skulle givetvis kunna begränsa antalet saker jag studerar på mitt torg också. Men här tror jag verkligen att de generella insikterna skulle gå förlorade. Jag skulle å andra sidan få extremt mycket väldigt smal kunskap. Och det kan ju vara kul.