Hegemopolis

1

Om några veckor inleder jag mitt största projekt någonsin. Det kommer att hålla en bit in på nästa decennium och du kommer att kunna se det växa fram här.

Jag tänker försöka ta reda på vad hegemoni är. Hur den uppstår. Vilka former den tar.

Jag kommer att röra mig i gränslandet mellan media, ekonomi och städer och, om jag känner mig själv rätt, försöka låta bli att drunkna i mer eller mindre relevanta popkulturella referenser.