The Soul of Man under Socialism

Oscar Wilde, 1882. LEHTIKUVA / EVERETT COLLECTION / Jerry Tavin
Oscar Wilde, 1882. LEHTIKUVA / EVERETT COLLECTION / Jerry Tavin

Version av Oscar Wildes The Soul of Man under Socialism. Det finns ett soundtrack också!

MÄNNISKANS SJÄL INNAN SOCIALISMEN

De bästa bland de fattiga
Är aldrig tacksamma
Alltid otacksamma
Olydiga
Upproriska
Och har all rätt att vara det.

Det bästa bland de fattiga
Är aldrig omtänksamma

Omtänksamma personer
Med sin missriktade ambition
Förlänger sjukdomen
istället för att bota den

Men de bästa bland de fattiga
Är aldrig omtänksamma
Och har ingen anledning att vara det.