Terror

zpage138

Jag har gjort en version av Maximilien de Robespierres ”Sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l’administration intérieure de la République”. Den heter Terror och som vanligt finns ett soundtrack på Throw me away

TERROR

Värdighet
Utan vilken kraften är hänsynslös
Kraft
Utan vilken värdigheten är maktlös

Tanke
Utan vilken handlingen är planlös
Handling
Utan vilken tanken är meningslös

Dans
Utan vilken revolutionen är taktlös
Revolution
Utan vilken dansen är chanslös