Supervalåret: vem gillar vem?

valkompass

Om du som jag är skräckblandat förtjust i valkampanjer har du säker hunnit göra en rad olika valtester redan. Svarat på en rad olika frågor och kanske viktat dem, för att får reda på vilket parti eller till och med kandidat som står dina åsikter närmast. Sådana tester blir givetvis missvisande för alla som befinner sig en bit ut på kanten politisk. Men jag ska inte orda om detta nu.

Det största testet är SVTs Valkompass där även kandidaterna till parlamentet svarar på frågorna. Detta gör det möjligt att ta reda på hur nära kandidaterna står sitt eget och andra partier. Det är också precis vad företaget Intellecta Corporate har gjort. Med hjälp av ett program har de låtit de tio översta namnen på de största partierna listor göra Valkompassen. Resultatet kan du se här ovan.

Ur ett större perspektiv avslöjas inga större överraskningar. Åsikterna följer två linjer, i första hand en klassisk höger-vänster-skala och i andra hand grundinställningen till EU. Men lite roliga fakta kommer trots allt fram. Särskilt bland nyare och mindre partier.

  • Partipiskan verkar vina oftast hos Vänsterpartiet. Deras kandidater är mest överens med sitt eget parti (till 97%)
  • Motsatsen är Kristdemokraterna och Centerpartiet vars kandidater är minst överens med sina egna partier (89%)
  • Faktum är att Fi:s kandidater är mer överens med Vänsterpartiet (91%) och Miljöpartiet (93%) än vad Kristdemokraternas och Centerpartiets kandidater är med respektive eget parti. Misstänker att synen på EU slår igenom här.
  • Minst överens av alla är Sverigedemokraternas kandidater med Fi (22%). Fi:s kandidater är också de som är minst överens med Sverigedemokraterna (28%). Ett ömsesidigt förhållande alltså.
  • Mest överens med Sverigedemokraterna är Piratpartiets kandidater (46%) om vi bortser från stolliga Junilistan som jag inte trodde fanns kvar. Till Piratpartiets försvar vill jag dock säga att inte heller deras kandidater är särskilt överens med Sverigedemokraterna.
  • Om Sverigedemokraternas kandidaterna får välja ett annat parti än sitt eget blir det i tur och ordning Junilistan (59%), Piratpartiet (51%) och Kristdemokraterna (49%). Något förvånande är att Vänsterpartiet är, om än mycket knappt, populärare än Socialdemokraterna.
  • Det parti Piratpartiets kandidater står närmast för utom sitt eget är Centerpartiet (79%)
  • Socialdemokraternas kandidater är mer överens med Miljöpartiet (88%), Fi (86%) och Centerpartiet (85%) än med Vänsterpartiet (81%). Så vem vet, vi kanske ser början på en annan sorts rödgrön röra.
  • De partier som tycker mest om varandra är Miljöpartiet och Fi.
  • Det råder en mycket större samsyn inom oppositionen än inom Alliansen