Parkeringar – spotifiering av staden

Boken Trafikmaktordningen liknar parkeringsplatsen vid en ”anti-byggnad”, en konstruktion som inte skapar någon ny plats, men kräver förstörelsen av redan existerande platser.

Intressant tanke. Själv blir jag givetvis frestad att stoppa in parkeringsplatsen i ett spotifieringsschema.

[Spotifiering] Att ta något som är gratis, fritt eller allmänt…

En stor, öppen och allmän plats i staden. En potentiell park, ett torg, en multisportanläggning, en hundrastgård eller en lekplats. Eller kanske allt på en och samma gång.

[Spotifiering] …hugga av det svansen…

Asfaltera och omge med bilvägar.

[Spotifiering] …koda det…

Begränsa användningen till bilar och endast bilar. Omöjliggöra all annan användning. Döda all potentialitet.

[Spotifiering] …och belägga det med en avgift…

Jag tänker inte på den slant bilisterna betalar som sällan ens täcker kostnaden för asfalten. Jag tänker skattepengar. Jag tänker uteblivna möjligheter. Trafikolyckor. Miljöförstörelse.

Jag tänker på den parkeringsnorm som tvingar nybyggnationer att tillhandahålla parkeringsplatser.  Som sedan läggs på hyror och avgifter och därmed indirekt betalas av alla som bor oavsett om de har bil eller inte.

————————————————————————————

Vill för övrigt starkt rekommendera boken som är välskriven, fyndig, proppfull med popkulturreferenser men framförallt viktig för den som vill förstå varför våra städer ser ut som de gör och var slagen kommer att stå i framtiden.