Från fem veckors semester – till femtiotvå

Jag medverkar i Aftonbladet idag. Men du kan givetvis läsa texten här också:

Om debattören Fredrik Edin får bestämma utökas rätten till betald ledighet i Sverige.

Den svenska lagen om semester är förlegad, anser författaren Fredrik Edin, idépolitisk chef på tankesmedjan Högdalen Business School.

– Den är ett arv från 1800-talet, när man byggde smutsiga fabriker och tvingade alla att arbeta i dem. Nu har vi möjlighet att vara mer flexibla och låta maskiner göra jobbet.

”Respekt för individuella behov”

I det klasslösa samhället är det semester hela tiden. Det är ett system som Fredrik Edin även skulle vilja se i Sverige.

– Det borde vara en svensk modell att människor själva bestämmer semester. Det ska varken lösas genom ”förhandlingar” eller tvång från stat och kapital.

Fredrik Edin anser att längden på semestern bör utformas individuellt och vara obegränsad för de som vill.

Frigörelse av tid från arbete är på det mest fundamentala sätt kopplat till ett rikare liv

Svenska klimatet en förklaring

Han är även kritisk till traditionen att vara ledig bara under sommaren.

– Det är inte så att det är allas dröm att jobba ihjäl sig större delen av året.

Anledningen till lagens utformning tror Fredrik Edin delvis beror på det svenska klimatet, och att man tagit för givet att alla vill arbeta så mycket som möjligt.

– Men vi behöver se det. Vi håller på att bli ett mer pluralistiskt samhälle, där viljan att arbeta inte kan ses som en statsreligion längre.

Att han inte är minsta kontroversiell i sin vilja att permanenta ledighet i Sverige, är Fredrik Edin medveten om.

– Jag vet att jag tillhör en majoritet.

Tror du att folk skulle ha lika mycket semester, om man fick vara ledig hur länge som helst?

– Det är en bra fråga. Jag tror att vi är rätt inkörda på det system vi har, men de flesta kommer nog att vilja vara lediga jämt. Särskilt den yngre generationen och kanske invandrade grupper skulle vara mer benägna att sluta arbeta.