Blir Du Lönsam, Litto-Vän?

Nästa bidrag heter ”Blir Du Lönsam, Litto-Vän?”. Jag publicerar konstnärens namn så fort denne ger sig till känna (eller väljer att vara anonym).

Tävlingen pågår fram till 24:00. På grund av arbetslinjen, som subjekt snarare än representation, kommer jag inte att ha möjlighet att publicera fler verk förrän tidigast på söndag.

Då presenteras alla tävlande bidrag. Jag kommer också att förklara hur tävlingen avgörs.

Så fortsätt skicka.